Kontakt

Dom v prazgodovini

Dom v prazgodovini. Notranjost hiše v starejši železni dobi v Posočju

Grad Kromberk Od 20 jun 2020 do 19 jun 2021

O tem, kakšen je bil dom v pozni prazgodovini, kakšna je bila notranjost hiš in katere dejavnosti so se v njih odvijale, pričajo arheološke ostaline iz raziskanih naselij. Iz starejše železne dobe (9.–4. st. pr. n. št.) jih z obsežnega območja, ki ga je oblikoval tok reke Soče in njenih pritokov, poznamo veliko, vendar so večinoma skromno raziskane. Izjema je naselje na Mostu na Soči, kjer je bilo odkritih več kot 30 hiš.

Obisk regenta Aleksandra, 29. 6. 1920, Celje

Buči, buči morje Adrijansko

Grad Kromberk Od 18 maj 2020 do 11 maj 2021

Razstavo s podnaslovom primorski Slovenci na Celjskem po letu 1918, so v Muzeju novejše zgodovine Celje odprli leta 2018. Z njo so se pridružili obeleževanju 100-letnice zaključka I. svetovne vojne.

Vasja Žbona

Vasja Žbona – Donacija Goriškemu muzeju

Grad Kromberk Od 29 nov 2019 do 28 jul 2020

V Goriškem muzeju predstavljamo donacijo umetniških del kiparja Vasilija Žbone, mirenskega rojaka, ki je večino svojega življenja preživel v Parizu, kamor se je odpravil že zelo mlad, sredi šestdesetih let dvajsetega stoletja, predvsem iz nuje po zamenjavi okolja in želje po umetniškem ustvarjanju. Francoska prestolnica ga je zamikala kot veliko, dinamično, večkulturno in umetniško središče, ki je po drugi svetovni vojni doživljalo preporod in je postalo, sploh proti koncu šestega desetletja, prizorišče velikih družbenih sprememb.

Cona A

Začasna meja. Življenje in hrepenenje v coni A (1945–1947)

Vila Bartolomei Od 4 sep 2018 do 31 okt 2020

Razstava obeležuje 71-letnico nastanka zahodne slovenske meje. Posveča se orisu življenja na območju Julijske krajine pred nastankom meje leta 1947 in s spomini prebivalcev odstira kompleksne odnose v pokrajini v času zavezniške vojaške uprave (ZVU).

Zadružni dom Hum

Zadružni dom Hum – 70 let

Grad Dobrovo Od 15 maj 2018 do 15 dec 2020

Razstava je nastala na pobudo in s terenskim delom VS Hum.