Kontakt

Xsolkan 07 img 5308new2 resize

Dejavnost

Goriški muzej je pokrajinska ustanova splošnega muzejskega značaja. Deluje na območju tistega dela zgodovinske dežele Goriške, ki danes pripada Republiki Sloveniji. Muzej pokriva območje enajstih občin (Mestna občina Nova Gorica, Ajdovščina, Miren-Kostanjevica, Renče-Vogrsko, Šempeter-Vrtojba, Vipava, Brda, Divača, Kanal ob Soči, Komen in Sežana). Zaradi obmejne lege sodeluje muzej s posamičnimi projekti s slovensko manjšino v Italiji. Povezuje se s sorodnimi italijanskimi kulturnimi ustanovami v Furlaniji - Julijski krajini in razvija še drugo mednarodno sodelovanje z muzeji v sosednjih državah. Značilnost muzeja je tudi raziskovanje domoznanske problematike, zato muzej načrtno gradi svojo knjižnico z domoznansko literaturo v slovenskem in italijanskem jeziku, ki izhaja na obeh straneh državne meje. Rezultate raziskav objavlja v lastnem zborniku Goriški letnik in drugih publikacijah ter v periodičnem tisku.

Muzej ima deset muzejskih zbirk: Grad Kromberk, Vila Bartolomei v Solkanu, Grad Dobrovo, zbirka Ajdovščina, zbirka Kolodvor, Vojaški stražarski stolp v Vrtojbi, zbirka Miren, Spominska hiša Alojza Gradnika in Ludvika Zorzuta v Medani, Spominski muzej heroja Mihajla v Šempasu in Muzejska zbirka Sežana.

Goriški muzej izvaja strokovni nadzor v naslednjih zbirkah: Galerija Lojzeta Spacala in Kraška hiša v Štanjelu, Spominska zbirka družine Kosovel v Tomaju, Galerija Avgusta Černigoja in zbirka kočij v Lipici, Marijanski muzej na Sveti Gori ter Galerija Rika Debenjaka v Kanalu.

Dostopnost