Kontakt

Cenik

Cenik Goriškega muzeja Kromberk - Nova Gorica

I. VSTOPNINE

Grad Kromberk

Odrasli

6,00 €

Šolarji, dijaki, študentje

3,00 €

Upokojenci

4,00 €

Skupine (cena na osebo)

5,00 €

Družinska vstopnica

12,00 €


Vila Bartolomei, Grad Dobrovo

Odrasli

5,00 €

Šolarji, dijaki, študentje

2,00 €

Upokojenci

3,00 €

Skupine (cena na osebo)

4,00 €

Družinska vstopnica

10,00 €


Muzejske zbirke Kolodvor, Pristava, Spominska hiša Alojza Gradnika in Ludvika Zorzuta, Ajdovščina

Odrasli

4,00 €

Šolarji, dijaki, študentje

2,00 €

Skupine (cena na osebo), upokojenci

3,00 €

Družinska vstopnica

8,00 €

Soba pobega "Na šverc!" (cena za 2 osebi)

20,00 €

Soba pobega "Na šverc!" (cena za 3 osebe)

25,00 €


Kombinirana vstopnica za vse lokacije

Odrasli

10,00 €

Šolarji, dijaki, študentje

5,00 €

Skupine (cena na osebo), upokojenci

8,00 €

Družinska vstopnica

20,00 €

Vstopnica je veljavna 7 dni od dneva nakupa.

Brezplačne vstopnice

Prost vstop imajo: častni člani Goriškega muzeja, imetniki veljavnih muzejskih kartic SMD in ICOM – ICOMOS, SUZD, DRS, dijaki likovne smeri Gimnazije Nova Gorica za Grad Kromberk, predšolski otroci, novinarji ob predložitvi press kartice, invalidi, spremljevalci invalidov in brezposelne osebe ob predložitvi dokazila.

Fotografiranje razstav in razstavnih eksponatov za zasebne namene je dovoljeno le brez bliskavice in brez stativa.

Snemanje in fotografiranje z namenom nadaljnje objave posnetkov je dovoljeno le ob predhodnem pisnem dovoljenju uprave Goriškega muzeja.

II. DEJAVNOSTI

VODSTVA (javna vodstva in najavljena vodstva)

Grad Kromberk, Grad Dobrovo, Vila Bartolomei:

Vstopnina + 3 €/osebo za odrasle in upokojence

Vstopnina + 1 €/osebo za šolske skupine in študente

1 €/osebo za predšolske skupine

Muzejske zbirke Kolodvor, Pristava, Spominska hiša Alojza Gradnika in Ludvika Zorzuta, Muzejska zbirka Ajdovščina:

Vstopnina + 2 €/osebo za odrasle in upokojence

Vstopnina + 1 €/osebo za šolske skupine in študente

1 €/osebo za predšolske skupine

Industrijska dediščina Ajdovščine:

Vstopnina + 3 €/osebo za odrasle

Vstopnina + 2 €/osebo za šolske skupine


Vodstva za najavljene skupine do 10 oseb

Grad Kromberk, Grad Dobrovo, Vila Bartolomei:

Vstopnina + 30,00 €

Muzejske zbirke Kolodvor, Pristava, Spominska hiša
Alojza Gradnika in Ludvika Zorzuta, Muzejska zbirka Ajdovščina:

Vstopnina + 20,00 €


Kulturni dan z delavnico

Kulturni dan z delavnico

4,00 €


Za vse informacije se obrnite na telefon: +386 (0)5 335 98 11, e-pošta: goriski.muzej@siol.net

Dostopnost