Kontakt

Obisk%20regenta%20aleksandra%2c%2029.%206.%201920%2c%20celje%20%28muzej%20novej%c5%a1e%20zgodovine%20celje%29.%202

Buči, buči morje Adrijansko

Razstavo s podnaslovom primorski Slovenci na Celjskem po letu 1918, so v Muzeju novejše zgodovine Celje odprli leta 2018. Z njo so se pridružili obeleževanju 100-letnice zaključka I. svetovne vojne.

Razstava je vsebinsko razdeljena na dva sklopa. V prvem sklopu je predstavljeno dogajanje na Celjskem po zaključku prve svetovne vojne in zasedba ter priključitev primorskega ozemlja h Kraljevini Italiji. V drugem sklopu so predstavljene posamezne primorske družine, ki so zaradi vedno večjega zatiranja slovenstva in fašističnega nasilja na zasedenem ozemlju, zapustile svoje domove, odšle na pot begunstva ter prišle na Celjsko. Tukaj so našle svoj novi dom in začele soustvarjati podobo družbenega in političnega življenja v mestu.

Razstava je prikazala dolgoročne posledice, ki so se nanašale na korenite narodnopolitične in družbene spremembe in so prizadele pripadnike tistih narodov, ki so po Rapalski pogodbi ostali ločeni od matice in so bili podvrženi hudemu kulturnemu, političnemu in gospodarskemu pritisku vladajoče večine.

Buči, buči morje Adrijansko

Razstavo spremlja priložnostni katalog, v katerem so med drugim zajete zgodbe in fotografije dvajsetih družin, propagandni material tistega časa ter spremljevalno besedilo, ki razstavo vsebinsko umešča v čas po koncu prve svetovne vojne.

Obisk regenta Aleksandra, 29. 6. 1920, CeljeOb obisku regenta Aleksandra v Celju (29. 6. 1920), so Primorci opozorili na vprašanje italijanske zasedbe ozemlja. Deklica iz tržaške okolice mu je v imenu primorskih beguncev podarila šopek s črnim trakom in napisom Trst – Gorica – Istra (Muzej novejše zgodovine Celje).

Lokacija: Grad Kromberk

Od: 18 maj 2020
Do: 11 maj 2021

Avtorica razstave:
Darja Jan, Muzej novejše zgodovine Celje

Oblikovanje razstave:
Jana Špendl

Koordinator za Goriški muzej:
mag. Davor Kernel

Sodelujoči partnerji:
Goriški muzej, Muzej novejše zgodovine Slovenije in Zgodovinski arhiv Celje ter zasebne zbirke primorskih družin

Dostopnost