Kontakt

Elvira%20de%20baguer%2001
Predmet meseca aprila

FOTOGRAFSKI ALBUM GROFICE ELVIRE DE BAGUER

Dokumentarno gradivo, ki osvetljuje delček življenja v Goriških brdih na začetku 20. stoletja

Goriški muzej je fotografski album grofice Elvire de Baguer, zadnje lastnice gradu na Dobrovem v Goriških brdih, pridobil v last leta 1982. Zvezek nosi naslov »Instantanées collectioneés par Elvira de Baguer«, kar v prevodu pomeni »Utrinki, ki jih je zbrala Elvira de Baguer«, hčerka grofa Silveria de Baguerja. Španski diplomat, grof Silverio de Baguer se je v 2. polovici 19. stoletja v Gorici (Gorizia) seznanil s Cecilio Catterini – Erzberg in se z njo poročil 25. junija 1872. Cecilia je bila edina naslednica goriške plemiške družine Catterini. Po poroki je dejanski lastnik premoženja ter dvorcev na Catterinijevem trgu v Gorici (Gorizia), v Blankižu (Blanchis) in na Dobrovem postal grof de Baguer. Septembra 1874 se je zakoncema de Baguer rodila hčerka Elvira, čez eno leto pa ji je sledila še Mercedes.

Fotografski album grofice Elvire de Baguer

Fotografski album grofice Elvire de Baguer

V albumu so posnetki z začetka 20. stoletja, ki jih je družina de Baguer posnela na svojih potovanjih in doma: v Gorici (Gorizia), bližnjem Blankižu (Blanchis) in na Dobrovem v Goriških brdih. Kot je v svojem prispevku o gradu Dobrovo zapisal umetnostni zgodovinar Marko Vuk, je album »dragoceno dokumentarno gradivo, ki nam pokaže predvsem način življenja plemiške družine Baguer, obiske pomembnih osebnosti pri njih, npr. goriškega nadškofa Sedeja ter raznih diplomatov«. Slednje je povezano z diplomatsko službo očeta Elvire de Baguer, grofa Silverija. Tako kot njegov oče Jaime, ki je bil najprej poslanik v Kairu in na Dunaju, se je tudi sin Silverio posvetil diplomatski službi.

V albumu tako najdemo fotografije s potovanj članov družine de Baguer v razna evropska mesta: Ženevo, Luzern, Rigi, Karlsbad, Benetke in Monte Carlo. Fotografije prikazujejo člane družine, njihove ljubljenčke ter obiskovalce pred dvorcem na Dobrovem, v parku v Gorici ter v Blankižu. Odražajo življenjski slog in stike družine de Baguer. Po smrti grofa de Baguerja leta 1927 je grad in posestvo na Dobrovem do razlastitve po 2. svetovni vojni prevzela ravno prvorojena hčerka Elvira, ki je umrla leta 1961.

Fotografski album grofice Elvire de Baguer

Album je po drugi strani posebej dragocen vir za proučevanje agrarne krajine, oblačilne kulture ter življenja Bricev in na začetku 20. stoletja. Gre za tisto plast prebivalstva, ki je zaradi svojega materialnega položaja zapustila najmanj slikovnega dokumentarnega gradiva. Tako so vsi drobci, ki osvetljujejo njihovo življenjsko raven, s tem povezano oblačilno kulturo, šege ali običaje, izjemnega pomena. Del fotografij namreč prikazuje Brice v času trgatve, procesijo v Medani, pranje sodov ter pokrajino in vinograde okoli gradu Dobrovo. Fotografije Bricev ob trgatvi leta 1907 in 1908 so pomembne z vidika prikaza načina obiranja grozdja ter delovne kmečke noše pred 1. svetovno vojno. Pražnjo nošo v Brdih pa dokumentirajo fotografije sprevoda v Medani ob priliki obiska nadškofa Sedeja.

Fotografski album grofice Elvire de Baguer

Album lahko vidimo na razstavi z naslovom Grajska zbirka – poskus rekonstrukcije, ki je postavljena v 1. nadstropju gradu na Dobrovem.

Tanja Gomiršek