Kontakt

Napistitoweb

Kje je Tito? - TITO IN SITU

Helene Thümmel, mag. medijske umetnosti iz Gradca, je med študijem v Gorici zbirala in preučevala napise TITO po okoliških vzpetinah – največ jih je prav na Primorskem - in na preostalem območju nekdanje Jugoslavije. Ob tem se sprašuje: Kaj pomeni nenehno zapisovanje imena na pobočja in v pokrajino? Gre za trend ali potrebo človeštva po čaščenju? Za ujetost v stare tradicije postavljanja spomenikov? Gre za več kot le nostalgijo? Kako se je pomen sčasoma spreminjal, medtem ko je ime ostajalo enako?

Avtoričina raziskava se je začela kot srečanje: na hribu nad mestom, kjer je študirala, je bilo z velikimi črkami zapisano ime, ki je sčasoma postalo več kot le poimenovanje nekdanjega jugoslovanskega predsednika Josipa Broza Tita; poimenovalo je tudi režim in ideologijo. S TITO označuje istozvočne geoglife (velika oblika, ki je na tleh ustvarjena iz linij, tudi cest ali poti, pogosto vidna le iz zraka) v nekdanji Jugoslaviji.

Tito

Pri raziskovanju geoglifov se Helene Thümmel omejuje na obdobje med letoma 2006 in 2022, predvsem zato, ker satelitski posnetki, dostopni prek aplikacije Google Earth, ne segajo dlje. V tem času so se geoglifi spreminjali na način, ki je vzbudil njeno zanimanje. Ponekod je bil TITO uničen, drugje preurejen in/ali obnovljen. Večina od deset do dvajset metrov velikih TITOv je bila obnovljena, eden pa je bil leta 2020 izdelan na novo, potem ko se je pred več kot 40 leti zarasel.

V prvem delu svoje umetniške raziskave Where is Tito? - Tito as Media Condition iz leta 2015 je ugotavljala, zakaj je geoglife zanimivo in dragoceno raziskovati. V drugem delu, spomladi in poleti 2021, je obiskala petnajst od petindvajsetih njej znanih krajev. V spremstvu svojega moža (v vlogi voznika in prevajalca) so se številne od njenih domnev potrdile.

Med raziskovanjem krajev in zlasti v pogovorih z ljudmi, ki jih je srečala na poti, je skušala odkriti različne pomene TITOv. Kot ugotavlja, odgovornosti za vzdrževanje geoglifov ni prevzela nobena javna uprava. Tam, kjer so geoglifi lepo ohranjeni, za čiščenje, obrezovanje rastja, razporejanje kamenja in zaščito pred propadanjem skrbi lokalno prebivalstvo. TITO v njih vzbuja določene spomine ali predstave, prav to pa je tudi razlog, da geoglifi ponekod izginjajo iz vidnega polja in so s tem zapisani pozabi.

Tito

Lokacija: Grad Kromberk

Od: 5 maj 2023
Do: 8 jun 2023

Avtorica razstave:
Helene Thümmel

Dostopnost