Kontakt

Osnovna šola

Umetnostno-zgodovinska in likovna delavnica

PRVIČ V MUZEJU – KAJ JE UMETNOST?

Udeleženci delavnice bodo na igriv način odkrivali muzej. V skupinah bodo reševali naloge in predstavili rezultate sošolcem in sošolkam. V drugem delu jim bo predstavljena umetnost in pogovarjali se bomo o zvrsteh umetnosti in prvih umetnikih. Ogledali si bodo tudi celotno zbirko v Vili Bartolomei ali na Gradu Kromberk. Za zaključek bodo učenci pripravili skupinski izdelek na likovni delavnici.*

NOSILEC: David Kožuh, kustos pedagog
CILJNA SKUPINA: učenci od 1. do 4. razreda OŠ
LOKACIJA: Vila Bartolomei v Solkanu / Grad Kromberk
ČAS IZVEDBE: celo šolsko leto
ŠT. UDELEŽENCEV: en razred (delo v skupinah po 10 učencev)
TRAJANJE: 3 šolske ure oz. po dogovoru
CENA NA OSEBO: 3 €
* Delavnico se lahko izvede tudi brez likovne delavnice ob zaključku.

Likovna delavnica

JAZ RIŠEM V GALERIJI

Na delavnici se obiskovalci pobliže spoznajo s stalno umetnostnozgodovinsko zbirko na Gradu Kromberk. Pod strokovnim vodstvom si bodo ogledali celotno zbirko od obdobja gotike do konca 20. stoletja. Spoznali se bodo z likovnimi slogi in tehnikami ustvarjanja na področju kiparstva in slikarstva v različnih zgodovinskih obdobjih. Udeleženci delavnice si bodo v drugem delu izbrali njim najljubše likovno delo v stalni zbirki in ga poskušali kopirati s pomočjo svinčnika in barvic.

NOSILEC: Katarina Brešan, kustodinja umetnostna zgodovinarka
CILJNA SKUPINA: učenci 2. in 3. triade OŠ*
LOKACIJA: Grad Kromberk
ČAS IZVEDBE: celo šolsko leto
ŠT. UDELEŽENCEV: en razred
TRAJANJE: 2–3 šolske ure oz. po dogovoru
CENA NA OSEBO: 3 €
* Delavnico se lahko prilagodi tudi drugim starostnim skupinam.

Umetnostno-zgodovinska delavnica

ČAROBNA ŠKATLA INTERPRETACIJ

Na delavnici se obiskovalci pobliže spoznajo s stalno umetnostnozgodovinsko zbirko na Gradu Kromberk. Pod strokovnim vodstvom si bodo ogledali celotno zbirko od obdobja gotike do konca 19. stoletja. Umetnost 20. stoletja pa bodo spoznali na prav poseben način – s Čarobno škatlo interpretacij. Čarobna škatla v sebi skriva majhne predmete, ki so povezani z likovnimi deli iz Galerije primorskih likovnih umetnikov 20. stoletja. Učenci s tipanjem izberejo po en predmet, nato pa ga skupaj poskušamo umestiti k enemu ali več likovnim delom. Pri tem odkrivanju oz. igri ni napačnih odgovorov. Na tak način obkrožimo vso galerijo, učenci pa ob pomoči kustosa spoznajo motive, tehnike, materiale, oblike in še kaj.

NOSILEC: David Kožuh, kustos pedagog
CILJNA SKUPINA: učenci 1. triade OŠ;
LOKACIJA: Grad Kromberk
ČAS IZVEDBE: celo šolsko leto
ŠT. UDELEŽENCEV: en razred (delo v skupinah po 10 učencev)
TRAJANJE: 2 šolski uri oz. po dogovoru
CENA NA OSEBO: 3 €

Skatla

Umetnostno-zgodovinska delavnica

NAJ OŽIVIJO SLIKE!

Na delavnici se udeleženci pobliže spoznajo s stalno umetnostnozgodovinsko zbirko na Gradu Kromberk. Pod strokovnim vodstvom si bodo ogledali celotno zbirko od obdobja gotike do konca 20. stoletja. Nekatere slike bodo udeleženci spoznali na prav poseben način: razdelili se bodo v majhne skupine in izžrebali likovna dela, ki jih bodo s pomočjo interpretacije in igralskih sposobnosti oživili. Slikam lahko dodajo dialoge ali monologe ter druge zvočne efekte. Skupine si bodo nato izmenjale svoje interpretacije izbranih slik.

NOSILEC: David Kožuh, kustos pedagog
CILJNA SKUPINA: učenci 3. triade OŠ
LOKACIJA: Grad Kromberk
ČAS IZVEDBE: celo šolsko leto
ŠT. UDELEŽENCEV: en razred
TRAJANJE: 2 šolski uri oz. po dogovoru
CENA NA OSEBO: 3 €

Umetnostno-zgodovinska delavnica

IZDELAVA MAKETE GRADU KROMBERK

Grad Kromberk je osrednji razstavni prostor Goriškega muzeja. Stavbo s skoraj kvadratnim tlorisom in s štirimi vogalnimi stolpi obdaja čudovit park z amfiteatrom in lapidarijem. Rodbina Coronini von Cronberg ga je zgradila na začetku 17. stoletja, delno na temeljih starejšega gradu iz 13. stoletja. S pomočjo fotografskega arhiva Goriškega muzeja bodo udeleženci videli Grad Kromberk skozi čas, spoznali pa bodo tudi sorodno arhitekturo v okolici.

Na delavnici bodo učenci izdelovali tridimenzionalno maketo gradu iz papirja in lesa. Pri sestavljanju jih bo vodil konservator-restavrator. Izdelke bodo na koncu delavnice odnesli domov.

NOSILEC: Davorin Pogačnik, konservator-restavrator in David Kožuh, kustos pedagog
CILJNA SKUPINA: učenci 3. triade OŠ
LOKACIJA: Grad Kromberk
ČAS IZVEDBE: celo šolsko leto
ŠT. UDELEŽENCEV: do 10 učencev
TRAJANJE: 3 šolske ure oz. po dogovoru
CENA NA OSEBO: 3 €

Etnološka delavnica

MUZEJSKI KOVČEK: Igre in igrače nekoč in danes

Z »Muzejskim kovčkom« poskušamo vzpostaviti pristnejši stik muzejske ustanove s šolami in vrtci na terenu. Pri pripravi delavnice upoštevamo želje izobraževalnih ustanov in se poskušamo prilagoditi učnemu programu.

V kovčku so igre in igrače, ki jih današnji otroci večinoma ne poznajo. Spoznali bodo nekatere stare namizne igre in se jih naučili igrati. Želimo jih navdušiti za igranje starih iger, saj te spodbujajo druženje z vrstniki. S kovčkom ozaveščamo otroke tudi glede ohranjanja nesnovne kulturne dediščine našega prostora. S predmeti iz kovčka bodo učenci lahko rokovali.

NOSILEC: David Kožuh, kustos pedagog in avtor razstave
CILJNA SKUPINA: učenci 1. in 2. triade OŠ*
LOKACIJA: v šolah
ČAS IZVEDBE: celo leto
ŠT. UDELEŽENCEV: en razred
TRAJANJE: 2–3 šolske ure oz. po dogovoru
CENA NA OSEBO: 3 €
* Težavnostna stopnja je prilagojena starosti udeležencev.

Arheološka delavnica

MUZEJSKI KOVČEK : arheologinja na obisku*

Z »Muzejskim kovčkom« poskušamo vzpostaviti pristnejši stik muzejske ustanove s šolami na terenu. Pri pripravi delavnice upoštevamo želje izobraževalnih ustanov in se prilagodimo učnemu programu.

Učencem bo predstavljeno arheološko delo na terenu in v muzeju. Spoznali bodo arheološki delovni proces, drobne najdbe, ki se na najdiščih najpogosteje ohranijo, ter lokalno arheološko dediščino. Iz kovčka bo arheologinja pokazala zanimive predmete, z nekaterimi bodo učenci lahko rokovali. V dogovoru z učitelji lahko učenci rešujejo tudi delovne liste ali pripravljajo miselne vzorce.

NOSILEC: Ana Kruh, kustodinja arheologinja in Teja Gerbec, kustodinja arheologinja
CILJNA SKUPINA: učenci osnovnih šol
LOKACIJA: v šolah
ČAS IZVEDBE: celo šolsko leto
ŠT. UDELEŽENCEV: en razred
TRAJANJE: 2 šolski uri oz. po dogovoru
CENA NA OSEBO: 3 €
* Na delavnici se lahko predstavi tudi druge muzejske poklice in področja: umetnostna in kulturna zgodovina, zgodovina, etnologija, konservatorstvo in restavratorstvo.

Voden ogled antičnih ostalin v Ajdovščini

CASTRA: Ogled in zbirka

Mesto Ajdovščina se lahko pohvali z dobro ohranjenimi ostanki rimskodobne utrjene naselbine. Namen delavnice je, da čim bolj izkoristimo navedene prednosti, ki nam jih ponuja lokacija, in da udeležencem predstavimo lokalno kulturno dediščino s poudarkom na življenju v rimskem obdobju. Učenci se bodo podali na pot okoli ostankov obzidja, odkrivali bodo podobo antičnega mesta na tleh današnje Ajdovščine ter življenje za časa Rimljanov. Ogledu na terenu sledi obisk Muzejske zbirke Ajdovščina.

NOSILEC: Ana Kruh, kustodinja arheologinja in Teja Gerbec, kustodinja arheologinja
LOKACIJA: Ajdovščina
CILJNA SKUPINA: učenci osnovnih šol
ČAS IZVEDBE: celo šolsko leto
ŠT. UDELEŽENCEV: en razred (lahko po skupinah)
TRAJANJE: 2 šolski uri oz. po dogovoru
CENA NA OSEBO: 3 €

Arheološka delavnica

ARHEOPESKOVNIK: spoznajmo poklic arheologa

Učenci na sproščen način spoznavajo delo arheologa. Kot pravi arheologi odkrivajo predmete, ki so skriti v arheopeskovniku, jih prepoznajo, rišejo, merijo, razvrščajo in pripravijo za muzejsko razstavo. Pri tem spoznajo tudi značilnosti in predmete določenega arheološkega obdobja.

NOSILEC: Ana Kruh, kustodinja arheologinja in Teja Gerbec, kustodinja arheologinja
CILJNA SKUPINA: učenci 2. in 3. triade OŠ*
LOKACIJA: Vila Bartolomei v Solkanu / Muzejska zbirka Ajdovščina
ČAS IZVEDBE: celo šolsko leto
ŠT. UDELEŽENCEV: do 10 učencev
TRAJANJE: 2–3 šolske ure oz. po dogovoru
CENA NA OSEBO: 3 €
* Težavnostna stopnja delavnice je prilagojena starosti udeležencev.

Arhopeskovnik2

Arheološko-restavratorska delavnica

KAKO SO IZDELOVALI POSODJE V PRAZGODOVINI

Učencem bomo predstavili lastnosti naravnega materiala — gline, njeno uporabnost v prazgodovinskem obdobju ter postopek izdelovanja in žganja keramičnih posod na prazgodovinski način. Med odkritimi najdbami na naših arheoloških najdiščih iz pozne prazgodovine namreč prevladujejo prav keramične najdbe, podrobneje pa se bomo spoznali s posodjem iz starejše železne dobe (9.—4. st. pr. n. št.). Po original predlogi ga bomo na prastar način tudi poustvariti.

NOSILEC: Teja Gerbec, kustodinja arheologinja
CILJNA SKUPINA: učenci 2. in 3. triade OŠ
LOKACIJA: Vila Bartolomei v Solkanu
ŠT. UDELEŽENCEV: do 10 učencev
TRAJANJE: 3 šolske ure
CENA NA OSEBO: 3 €

Os Posodje Resize

Restavratorska delavnica

REKONSTRUKCIJA POSODJA

Udeleženci delavnice s pomočjo konservatorja-restavratorja najprej teoretično, nato pa še praktično spoznajo osnovne konservatorsko-restavratorske postopke na keramiki: iskanje in določevanje posameznih delov in števila posod, sestavljanje in lepljenje, lahko tudi dopolnjevanje manjkajočih delov in njihovo barvno toniranje. Praktičnemu delu sledi ogled stalne razstave Ohraniti preteklost, ustaviti čas za danes in jutri v Vili Bartolomei v Solkanu.

NOSILEC: Andrej Ferletic, konservator-restavrator
CILJNA SKUPINA: učenci 2. in 3. triade OŠ
LOKACIJA: Vila Bartolomei v Solkanu
ČAS IZVEDBE: celo šolsko leto
ŠT. UDELEŽENCEV: do 10 učencev
TRAJANJE: 2–3 šolske ure oz. po dogovoru
CENA NA OSEBO: 3 €

Os Restavriranje Resize

Delavnica o fosilih

IZDELAJ SVOJ FOSIL

Na delavnici se učenci najprej seznanijo z osnovnimi podatki o fosilih, kako nastanejo, kdo jih raziskuje in kateri so najpomembnejši fosili iz zbirke Staneta Bačarja. Nato si bodo ob strokovnem vodstvu pogledali še celotno zbirko fosilov. Ogledu bo sledil praktičen del, kjer bodo učenci izdelali kopijo izbranega fosila.

NOSILEC: Ana Kruh, kustodinja arheologinja in David Kožuh, kustos pedagog
CILJNA SKUPINA: učenci 2. in 3. triade OŠ
LOKACIJA: Muzejska zbirka Ajdovščina
ČAS IZVEDBE: celo šolsko leto
ŠT. UDELEŽENCEV: do 12
TRAJANJE: 2–3 šolske ure oz. po dogovoru
CENA NA OSEBO: 3 €

Delavnica o fosilih

ODKRIVANJE FOSILOV

Na delavnici, ki je namenjena mlajšim učencem, se ti najprej seznanijo z osnovnimi podatki o fosilih, kako nastanejo, kdo jih raziskuje in kateri so najpomembnejši fosili iz zbirke Staneta Bačarja. Nato si bodo ob strokovnem vodstvu pogledali še celotno zbirko fosilov. Ogledu bo sledil praktični del, kjer bodo učenci odkrili svoj fosil.

NOSILEC: Ana Kruh, kustodinja arheologinja in David Kožuh, kustos pedagog
CILJNA SKUPINA: učenci 1. triade OŠ
LOKACIJA: Muzejska zbirka Ajdovščina
ČAS IZVEDBE: celo šolsko leto
ŠT. UDELEŽENCEV: do 12
TRAJANJE: 2–3 šolske ure oz. po dogovoru
CENA NA OSEBO: 3 €

Kamnine Img 0043 Resize

INFORMACIJE IN REZERVACIJE:

Goriški muzej Kromberk - Nova Gorica
Služba za stike z javnostjo in organizacijo muzejskih prireditev
Grajska cesta 1
5000 Nova Gorica

Kontakt:
David Kožuh,
 kustos pedagog
Tel: (05) 33 59 826
GSM: 051 345 301

E-pošta: david.kozuh@goriskimuzej.si

Dostopnost