Kontakt

Razpisi

Na podlagi 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1, Ur. list RS št. 21/13) javni zavod Goriški muzej Kromberk – Nova Gorica razpisuje prosto delovno mesto »VZDRŽEVALEC V« NA ODDELKU TEHNIČNE SLUŽBE.

Razpisna dokumentacija:

1. DELOVNO MESTO: VZDRŽEVALEC V (I), ŠIFRA DM JO35092

2. MUZEJSKA SLUŽBA: SPLOŠNE SLUŽBE

3. TARIFNI RAZRED: V

4. PLAČNI RAZREDI: 18 - 28

5. OPIS DEL IN OPRAVIL:
- skrb za delovanje vseh energetskih sistemov na vseh lokacijah muzeja
- povezava s izbranimi servisi
- vzdrževanje okolice muzejskih stavb (park, zelenica, poti, itd.)
- skrb za varnost muzejskih stavb in varnostnih naprav
- nadzor nad snažilkami
- vsakodnevna večerna kontrola stanje vseh prostorov na vseh delovnih lokacijah muzeja
- manjša popravila na vseh delovnih lokacijah muzeja
- nabava rezervnih delov in pomožnega materiala in vodenje evidenc o porabi le tega
- pomoč pri postavitvah in pospravljanju razstav
- organizacija transporta muzejskih predmetov in razstav
- organizacija in nadzorovanje rednih investicijskih vzdrževanj
- druga dela, ki smiselno sodijo v delokrog vzdrževalca strojnih naprav

6. ZAHTEVANA ZNANJA:
a. IV. stopnja strokovne izobrazbe
b. tehnična smer izobrazbe
c. zahtevana dodatna znanja:
- poznavanje predpisov iz varnosti pri delu
- poznavanje muzejskega dela
- usposobljenost za pravilno vzdrževanje stavb, prostorov, opreme, instalacij
- obvladovanje postopkov za transport dragocenega gradiva
e. želena dodatna znanja: vozniški izpit B-kategorije in izpit za traktor

7. NAZIV: 0

8. DELOVNE IZKUŠNJE: 6 mesecev

9. LASTNOSTI IN SPOSOBNOSTI:
- prilagodljivost
- natančnost, skrbnost, vestnost in odgovornost
- iniciativnost
- sposobnost za delo z ljudmi in osebna urejenost
- pripravljenost za pridobivanje novih znanj
- pripravljen biti voden

10. ODGOVORNOST:
- delavec je za svoje delo odgovoren vodji organizacijske enote, pomočniku direktorja in direktorju muzeja
- delavec odgovarja za delovna sredstva, ki jih prevzame v uporabo
- delavec je odgovoren za honorarno zaposlene prodajalce
- delavec je odgovoren za pravočasno in strokovno izvedbo nalog, ki so navedena v 5. točki

11. POGOJI DELA:
- delo je praviloma opravljeno v dopoldanskem času
- občasno terensko delo
- delo se opravlja na različnih lokacijah
- delo je občasno neenakomerno razporejeno

12. POGOJI ZA ZAPOSLITEV:
- 2 meseca poskusnega dela, 2 mesečni odpovedni rok

13. NAPORI:
- zmeren napor čutil – vida zaradi umetne svetlobe
- občasno delo z ljudmi
- obremenitev dihalnih poti in sluznice
- velik telesni napor pri delu na terenu in v depojih
- zmeren psihični napor

14. VPLIVI OKOLJA:
- izpostavljenost vročini, mrazu, dežju, prahu in hrupu v času terenskega dela, dela v depojih - klima naprave in umetna svetloba

15. NAČIN PRIJAVE:
- po pošti na naslov: Goriški muzej, Grajska cesta 1, Kromberk, 5000 Nova Gorica ALI
- po e-pošti na naslov: goriski.muzej@siol.net

16. ROK PRIJAVE: do 18.7.2020