Kontakt

Razpisi

Na podlagi 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1, Ur. list RS št. 21/13) javni zavod Goriški muzej Kromberk – Nova Gorica razpisuje prosto delovno mesto »OSKRBNIK IV« NA ODDELKU TEHNIČNE SLUŽBE.

Razpisna dokumentacija:

1. DELOVNO MESTO: OSKRBNIK IV, ŠIFRA DM JO34047

2. MUZEJSKA SLUŽBA: SPLOŠNE SLUŽBE

3. TARIFNI RAZRED: V

4. PLAČNI RAZREDI: 18 - 28

5. OPIS DEL IN OPRAVIL:
 • - odpiranje in zapiranje zbirke
 • - sprejemanje obiskovalcev
 • - prodaja vstopnic in drugega propagandnega gradiva
 • - obračun prejemkov in dnevno zaključevanje blagajne
 • - tedensko nakazovanje denarja na sedež muzeja 
 • - nadzor nad objektom in gradivom zbirke
 • - skrb za red in snago v zbirki in njeni okolici
 • - obveščanje uprave muzeja o razmerah v zbirki
 • - druga dela, ki smiselno sodijo v delokrog oskrbnika zbirke

6. ZAHTEVANA ZNANJA:

a. IV. ali najmanj III. stopnja izobrazbe:
b. tehnična – poklicna smer izobrazbe
c. zahtevana dodatna znanja:
 • - poznavanje vsebine in programa zbirke in muzeja 
 • - obvladovanje blagajniškega poslovanja
 • - poznavanje muzejskega programa in njegovih storitev
 • - sposobnost javnega nastopanja in komunikativnost z obiskovalci
 • - poznavanje predpisov iz varnosti pri delu
d. želena dodatna znanja: vozniški izpit B-kategorije

7. NAZIV: 0

8. DELOVNE IZKUŠNJE: 3 mesece

9. LASTNOSTI IN SPOSOBNOSTI:
 • - prilagodljivost
 • - natančnost, skrbnost, vestnost in odgovornost
 • - iniciativnost
 • - sposobnost za delo z ljudmi in osebna urejenost
 • - pripravljenost za pridobivanje novih znanj
 • - pripravljen biti voden

10. ODGOVORNOST:
 • - za svoje delo je odgovoren direktorju muzej
 • - delavec je odgovoren vodji organizacijske enote
 • - za delovna sredstva, ki jih prevzame v uporabo
 • - za pravočasno in strokovno izvedbo nalog, ki so navedena v 5. točki

11. POGOJI DELA:
 • - delo je praviloma opravljeno v dopoldanskem času
 • - delo je občasno neenakomerno razporejeno
 • - občasno terensko delo

12. POGOJI ZA ZAPOSLITEV:
 • - 2 meseca poskusnega dela, 2 mesečni odpovedni rok

13. NAPORI:
 • - prisiljena drža telesa 
 • - delo na terenu
 • - delo z ljudmi
 • - majhen psihični napor
 • - dvigovanje bremen,
 • - delo s čistili in umazanimi delci

14. VPLIVI OKOLJA:
 • - izpostavljenost vročini, mrazu, dežju, prahu in hrupu v času terenskega dela, dela v depojih
 • - klima naprave in umetna svetloba

15. NAČIN PRIJAVE:
 • - po pošti na naslov: Goriški muzej, Grajska cesta 1, Kromberk, 5000 Nova Gorica

16. ROK PRIJAVE: do 16.4.2019