Kontakt

Img 5001a

Uspešnost italijanske fašistične osnovne šole na Primorskem skozi oči šolskih nadzornikov

Objavljeno 7 mar 2018

Vabimo Vas na muzejski torkov večer

13. marca 2018 ob 19. uri na Grad Kromberk

Predstavitev magistrske naloge Uspešnost italijanske fašistične osnovne šole na Primorskem skozi oči šolskih nadzornikov

Mojca Vižintin je v magistrskem delu proučevala italijanizacijo in fašizacijo slovenskega šolstva v Julijski krajini med obema vojnama. O tem je sicer pisalo že več slovenskih avtorjev, vendar večina znanstvene literature obravnava slovensko doživljanje takratnih razmer. Avtorica bo temo predstavila še z drugega, do sedaj neraziskanega zornega kota. Na predavanju bo odgovorila na vprašanji, kako so uspeh ali neuspeh svoje (raznarodovalne) politike doživljale italijanske oblasti ter ali sta se jim v totalitarno vzgojo vložena denar in trud dolgoročno obrestovala.

Avtorica je do sklepov prišla s pomočjo pluralne študije primerov, ki v celoti temelji na analizi in interpretaciji arhivskih poročil italijanskih šolskih nadzornikov.

Uspešnost italijanske fašistične  osnovne šole na Primorskem skozi oči šolskih nadzornikovVir fotografije: INDIRE Patrimonio fotografico e Archivi dei progetti