Kontakt

Coronini

To nedeljo vodstva po palačah rodbine Coronini

Objavljeno 26 okt 2023

Ogled brez meja po palačah rodbine Coronini

Zgodovinski okvir
Grad Kromberk blizu Nove Gorice in goriška Palača Coronini Cronberg sta bila več stoletij osrednji rezidenci grofov Coronini, ene najpomembnejših rodbin nekdanje Poknežene grofije Goriško–Gradiške, ko je to ozemlje pripadalo avstro–ogrski monarhiji. Po drugi svetovni vojni se je zaradi nove meje ta vez pretrgala.

Grad Kromberk, ki je bil močno poškodovan v obeh vojnah, je deloma obnovil že Viljem Coronini, zadnji predstavnik goriške veje rodbine. Po določitvi meje je ozemlje pripadlo Jugosalviji, objekt pa je postal last Občine Nova Gorica. Od leta 1954 je osrednje rasztavišče Goriškega muzeja, v njem so na ogled stalna zbirka likovne umetnosti in različne občasne razstave.
Palača Coronini, ki se nahaja na italijanskem ozemlju, je ostala v lasti družine do leta 1990, ko je umrl Viljem Coronini. Po njegovih navodilih je bila ustanovljena Fundacija Palača Coronini Cronberg, ki skrbi za varovanje in promocijo muzeja ter njegovih zbirk.

Vodeni ogledi
V Goriškem muzeju in Fundaciji Palača Coronini Cronberg obujamo zgodovinsko povezavo med rezidencama, zato smo se odločili, da bomo v Sloveniji in Italiji skupaj širili poznavanje naše kulturne dediščine.

Del našega sodelovanja je ponudba skupnih vodstev na obeh lokacijah z nakupom skupne vstopnice. Vodstva bodo potekala vzporedno v slovenskem in italijanskem jeziku.

nedelja, 29. oktober 2023
ob 9.30. uri voden ogled Palače Coronini
ob 11.00. uri voden ogled Gradu Kromberk
(prevoz z osebnimi avtomobili)

Vodena ogleda v slovenskem in italijanskem jeziku bosta potekala vzporedno. Ob prijavi izberite v katerem jeziku želite spremljati vodstvo.

Vstopnina (vključena sta oba ogleda):
8 € ; 6 € (otroci in študenti)
Prijavite se na:
mail: katarina.bresan@goriskimuzej.si
tel.: +386 5 335 98 21

Dostopnost