Kontakt

Img 5001a

The Roman inscriptions from Celeia and its ager (Rimski napisi Celeje in njenega agra)

Objavljeno 6 jan 2019

Vabimo Vas na muzejski torkov večer

8. januarja 2019 ob 19. uri na Grad Kromberk

Predstavitev knjige The Roman inscriptions from Celeia and its ager (Rimski napisi Celeje in njenega agra)

Knjiga The Roman inscriptions from Celeia and its ager (Rimski napisi Celeje in njenega agra) je izšla konec leta 2017 pri Celjski Mohorjevi družbi in prinaša celovito objavo in interpretacijo epigrafskih spomenikov rimske Celeje (Celje) in njenega podeželskega zaledja. Odstira nam usode mestnih prebivalcev, odnose med keltsko in rimsko aristokracijo, poreklo in poklice posameznikov, odnos prebivalcev do religije ter ne nazadnje marmorno bogastvo celejskih nekropol.

Knjigo bo predstavila avtorica dr. Julijana Visočnik, sodelavka Fakultete za humanistiko Univerze v Novi Gorici na programu Kulturna zgodovina.

Rimski napisi Celeje