Kontakt

Img 5001a

Reka Soča, izročilo in sedanjost

Objavljeno 20 sep 2017

Vabimo Vas na muzejski torkov večer

26. septembra 2017 ob 20. uri na Grad Kromberk

Predavanje REKA SOČA, IZROČILO IN SEDANJOST

Mag. Daniel Rojšek (Zavod RS za varstvo narave) nam bo z besedo in sliko razkril vseh osem pomenov imena Soča in vodne ter druge z vodo povezane naravne pojave, ki so s svojo izjemno pojavnostjo očarali ljudi in postali del izročila kot svetišča in sveti kraji pravere. Spregovoril bo tudi o imenih pritokov, ki so kakor koli povezani z izročilom. Pri tem se bo naslonil na dela Pavla Medveščka in druge zgodbe, ki se navezujejo na Sočo s pritoki in sodijo med ljudsko slovstvo.

Pred predavanjem bo vzgojiteljica Nevenka Boškin iz Vrtca Nova Gorica, enota Ciciban, predstavila pogled na Sočo skozi otroške oči. Prireditev, ki se bo odvijala ob Dnevih evropske kulturne dediščine 2017, organiziramo v sodelovanju z Zavodom RS za varstvo narave OE Nova Gorica in Vrtcem Nova Gorica.

Klavžtron