Kontakt

Img 5001a

Preživetje in podjetnost: integrirana kmečka ekonomija na Slovenskem od srednjega veka do danes

Objavljeno 16 jan 2019

Vabimo Vas na muzejski torkov večer

22. januarja 2019 ob 19. uri na Grad Kromberk

Predstavitev knjige: Preživetje in podjetnost: integrirana kmečka ekonomija na Slovenskem od srednjega veka do danes

Integrirana kmečka ekonomija je nov koncept, ki postavlja pod vprašaj v zgodovinopisju prevladujočo trditev, da je kmet na Slovenskem stremel izključno k preživetju in da so bile dejavnosti onkraj samooskrbnega kmetijstva izraz gole potrebe. Vendar je kmet skozi čas izkazal veliko mero podjetnosti ter sposobnosti sooblikovanja zgodovine in gospodarstva tudi onkraj podeželja, slovenska zgodovina pa se s tem prikaže v bistveno kompleksnejši in zanimivejši podobi.

Knjigo bodo predstavili dr. Aleksander Panjek (UP FHŠ), dr. Žarko Lazarević (INZ; UP FHŠ) in dr. Aleksej Kalc (ISIM, ZRC SAZU; UP, FHŠ).

Preživetje in podjetnost