Kontakt

Img 5001a

Predavanje: Ženska dobrodelna društva v času Avstro-Ogrske

Objavljeno 9 jan 2020

Vabimo Vas na muzejski torkov večer

14. januarja 2020 ob 19. uri na Grad Kromberk

Predavanje: Ženska dobrodelna društva v času Avstro-Ogrske

Devetnajsto stoletje je predstavljal čas, ko so se številne ženske začele aktivneje vključevati v javni prostor ter so si postopoma uspele zagotoviti vidno vlogo v javnem diskurzu. Njihova javna vloga se je razvijala v več smereh, med katerimi posebno mesto zavzema dobrodelno delovanje. Na predavanju bo predstavljeno, kako so se goriške ženske različnih narodnosti v času Avstro-Ogrske sooblikovale socialno politiko v okviru dobrodelnih društev, ki so jih same ustanavljale in vodile. Izpostavljen bo tudi pomen društev na emancipacijo žensk in odziv javnosti ter oblasti na njihovo delovanje v času miru in vojn.

Predavatelj, dr. Robert Devetak, se je s tematiko večera ukvarjal v doktorski disertaciji.

Ženska dobrodelna društva v času Avstro-Ogrske