Kontakt

Img 5001a

Predavanje: »Nomen est omen« - slovenska toponomastika v Gorici

Objavljeno 29 jan 2020

Vabimo Vas na muzejski torkov večer

4. februarja 2020 ob 19. uri na Grad Kromberk

Predavanje: »Nomen est omen« - slovenska toponomastika v Gorici


Toponimi so v preteklosti odražali določene značilnosti tistega časa, njihov pomen pa je izviral bodisi iz naravnih značilnosti kraja ali iz zgodovinskega in kulturnega razvoja skupnosti, ki je tisti prostor naseljevala. Danes so poimenovanja uličnih in drugih imen instrument nacionalne države, ki pomaga ustvarjati enoten kolektivni spomin v nekem prostoru. To je razvidno tudi na primeru Gorice, kjer so oblasti – avstrijske pred prvo svetovno vojno in italijanske po njej – s poimenovanji simbolno osvajale prostor.

Z uradnim in neuradnim poimenovanjem krajine v Gorici se je v svojem magistrskem delu ukvarjala Anja Škarabot. S terensko raziskavo je ugotavljala aktualno stanje poznavanja neuradnih slovenskih imen v mestnem središču Gorice, Podgori, Pevmi, Oslavju, Štmavru in Štandrežu, ki se med slovensko govorečo skupnostjo prenašajo iz roda v rod.

»Nomen est omen« - slovenska toponomastika v Gorici