Kontakt

Slika%203%2c%20avgust%20%c4%8cernigoj%2c%20brez%20naslova%20%28guerra%20fondai%29

Petkove zgodbe iz konservatorsko-restavratorskih delavnic

Objavljeno 15 maj 2020

Kolaži Avgusta Černigoja

V letu 2015 je Kobilarna Lipica kot lastnik Galerije Avgusta Černigoja prejela prošnjo za izposojo Černigojevih kolažev Brez naslova, Brez naslova (Guerra fondai) in La rivolta dei giovani (Upor mladih) za mednarodno razstavo v Notthingham Contemporary v Notthinghamu v Veliki Britaniji.

Goriški muzej vrši strokovni nadzor nad muzejsko zbirko Galerije Avgusta Černigoja in tako je bilo po ogledu stanja kolažev ugotovljeno, da pred transportom potrebujejo konservatorsko- restavratorske posege.

Kolaži so bili najverjetneje preokvirjeni leta 1987, ko je skupina Novi kolektivizem oblikovala postavitev stalne razstave v Galeriji Avgusta Černigoja. V letu 2008 so bili nazadnje razstavljeni, vse od tedaj pa hranjeni v depojskih prostorih galerije.

Med leti 2005 in 2012 se je v galeriji urejalo in vzpostavilo stabilne klimatske razmere. Pred tem so bila likovna dela dolgo izpostavljena neprimerni relativni vlagi in temperaturi, veliko vlogo pri poškodbah, ki so nastale na omenjenih kolažih pa je imelo nepravilno ravnanje z njimi.

Dva kolaža sta na podlagi iz lesonita, en na lepenki.

Avgust ČernigojBrez naslova, last: Kobilarna Lipica (foto: K. Brešan)

Avgust ČernigojLa rivolta dei giovani, last: Kobilarna Lipica (foto: K. Brešan)

Avgust ČernigojBrez naslova (Guerra fondai), last: Kobilarna Lipica (foto: K. Brešan)

Izpostavila bi kolaž Brez naslova (Guerra fondai), 1972, 69,7 cm x 49,5 cm, na 1 mm lepenki. Kolaž je bil zaradi vlage ter neprimernega pritrjevanja v okrasni okvir konkavno ukrivljen.

Avgust ČernigojUkrivljenost kolaža (foto: P. P. Šuligoj)

Potrebno je bilo ravnanje, ki sem ga izvedla tako, da sem predhodno izpostavila kolaž nadzorovani relativni vlagi (vlaženje in časovna izpostava kolaža v improvizirani komori) in nato izvajala ravnanje z obtežitvijo.

Ker so kolaž večkrat vstavljali v okrasni okvir so bili na notranjem robu okrasnega okvirja (L- letvica) vidni ostanki lepila, na robovih kolaža pa kar 30 luknjic žebljev. Kolaž sta v okrasen okvir pritrjevala samo dva žeblja. Spodnji del kolaža ni raven, desna polovica spodnjega roba je grdo odrezana, zato se je pojavila razplastitev lepenke, ki sem jo utrdila s Primalom WS 24.

Avgust ČernigojPoškodovani spodnji del kolaža (foto: P. P. Šuligoj)

Avgust ČernigojUtrjevanje lepenke (foto: P. P. Šuligoj)

Sama površina je dokaj gladka, le določena področja so podmehurjena, kar pa je najverjetneje posledica nanašanja lepila in načina lepljenja že ob samem ustvarjanju kolaža. Ponekod odstopajoče plasti kolaža sem ponovno prilepila z lepilom Culminal 2000.

Celotna hrbtna stran kolaža, kjer se na lepenki nahajajo s flomastrom izvedeni podpisi avtorja je posejana z lisičjimi pegami. Površinsko umazanijo z lica in hrbta kolaža sem odstranila z Wishab prahom.

Avgust ČernigojOdstranjevanje površinske umazanije (foto: P. P. Šuligoj)

Poškodovana območja sem zakitala s poliakrilnim kitom ter papirno pasto, retušo pa izvedla z akrili ter Gamblin Conservation Colours. Kolaž sem v okrasni okvir pritrdila s primernimi žebljički v že obstoječe luknjice.

Zelo podobna problematika se je pokazala tudi na ostalih dveh kolažih pa vendar se je k vsakemu pristopilo z individualno konservatorsko-restavratorsko obravnavo.

Po vrnitvi iz Notthinghama se je kolaže vrnilo v depojske prostore, kjer je potrebno spremljanje morebitnih sprememb stanja kolažev ter po potrebi strokovno ukrepati.

Polona Paglovec Šuligoj
Višja konservatorka-restavratorka