Kontakt

Img 5001a

Panovec – več kot le primestni gozd

Objavljeno 9 maj 2018

Vabimo Vas na muzejski torkov večer

15. maja 2018 ob 20. uri na Grad Kromberk

Predavanje: Panovec – več kot le primestni gozd

Na predavanju se bomo seznanili s pomenom Panovca za ogrožene rastlinske in živalske vrste. Predstavili bomo nekatere od teh vrst, vzroke njihove ogroženosti ter načine, s katerimi jim omogočamo boljše pogoje za preživetje. Sprehodili se bomo tudi skozi preteklost tega območja ter s sedanjim usklajevanjem rekreacijskih, varstvenih in gozdno-gospodarskih aktivnosti v njem.

Sodelujeta: dr. Jana Laganis z Zavoda RS za varstvo narave in Bojan Zadravec z Zavoda za gozdove Slovenije

Panovec

Dogodek organiziramo v sodelovanju z Zavodom RS za varstvo narave, OE Nova Gorica, s predavanjem pa se vključujemo tudi v program prireditev v okviru Tedna vseživljenjskega učenja 2018.