Kontakt

Fotobaguer01web

O grofu de Baguerju in Goriški grofiji na simpoziju v Vipolžah

Objavljeno 11 apr 2024

Goriški muzej, Občina Brda in Musei provinciali di Gorizia prirejamo v okviru projekta »DeBAGUER & MUŠIČ - Nove muzejske zbirke na gradu Dobrovo« mednarodni simpozij »Grof Silverio de Baguer in Goriško-Gradiška grofija na prelomu iz 19. v 20. stoletje«.

Predavatelji bodo osvetlili osebnost grofa de Baguerja ter gospodarske, kulturne in družbene okoliščine v Goriško-Gradiški grofiji, kjer je po poroki leta 1872 živel in deloval. Predavanja so tematsko razdeljena na dva sklopa, ki se bosta odvila v Vili Vipolže v petek, 12. aprila, in v četrtek, 25. aprila 2024, ob 19. uri.

Predavanja bodo simultano prevajana v slovenski in italijanski jezik. Vstop prost.

Celoten program s povzetki predavanj v slovenskem in italijanskem jeziku je objavljen na spodnji povezavi:

Programska knjižica simpozija

Dostopnost