Kontakt

Briskonarecje01

Muzejski torkov večer: Skladnja nadiškega in briškega narečja

Objavljeno 3 jan 2023

Muzejske torkove večere v novem letu bo 10. januarja na Gradu Kromberk ob 19. uri odprla jezikoslovka iz Brd dr. Danila Zuljan Kumar, ki je v preteklem letu svoje večletno raziskovalno delo strnila v drugo samostojno knjigo z naslovom Skladnja nadiškega in briškega narečja, ki jo je izdala založba ZRC iz Ljubljane.

Pisati jo je začela med študijskim bivanjem v Padovi in Opavi in prinaša nova spoznanja o briškem in nadiškem narečju, ki se govorita na stiku s furlanskimi narečji in italijanskim jezikom. Najpomembnejša je ugotovitev, da so nekatere posebnosti v skladnji, ki so značilne za briško in nadiško narečje, v resnici avtohtone značilnosti slovenskega jezika in niso nastale zaradi stika z romansko jezikovno mejo. Vpliva romansko govorečih sosedov, Furlanov in Italijanov, pa vsekakor ne moremo zanemariti in je viden tudi na skladenjski ravnini, npr. v besednem redu.

Delo, ki ga bomo predstavili na prvem letošnjem muzejskem torkovem večeru, je prva monografija na Slovenskem, ki se dejansko ukvarja s tematiko skladenjskega stika različice slovenskega jezika z neslovanskimi jeziki. Pomemben je tudi avtoričin terenski arhiv, ki vsebuje številne posnetke in zapise briških, terskih in nadiških govorov, tako da bodo lahko naši zanamci z zanimanjem poslušali, kako je zvenela beseda njihovih prednikov.

Danila Zuljan Kumar tudi poje v vokalni skupini Vinika, ki nam bo večer obarvala z glasbo. Še dodaten razlog, da se srečamo 10. januarja.

Danila Zuljan Kumar

Dostopnost