Kontakt

Natura collage

Muzejski torkov večer: Ohranjanje naravnega bogastva Vipavske doline in Krasa

Objavljeno 4 apr 2024

Muzejski torkov večer 9. aprila 2024 ob 19. uri bomo preživeli v naravi, kjer se odvija projekt LIFE-IP NATURA.SI. Na predavanju na Gradu Kromberk bomo tako z Marjetko Šemrl dos Reis z Ministrstva za naravne vire in prostor, Direktorata za naravo, in dr. Jano Laganis z Zavoda RS za varstvo narave, OE Nova Gorica, najprej zavili v spodnjo Vipavsko dolino ter spoznali naravovarstveno omrežje Evropske unije v Sloveniji, Naturo 2000.

Zatem bomo med ovinki in postanki srečali nekatere ogrožene in varovane živalske vrste Vipavske doline, njihove posebnosti ter aktivnosti, s katerimi si prizadevajo za izboljšanje njihovega stanja. Predavanje bomo zaključili na širšem območju Cerja s predstavnikom Zavoda za gozdove Slovenije, OE Sežana, Boštjanom Košičkom: beseda bo tekla o vplivih tamkajšnjih požarov na naravo in o načrtovanih ukrepih, da bi se narava čim prej obnovila ter predvsem, da bi preprečili tovrstne dogodke v prihodnje.

Prijazno vabljeni!
Vstop prost.

Natura 2000(Foto: arhiv ZRSVN)

NAPOVEDUJEMO: 16. april 2024: zGodbe generacij – kdo je kdo v ajdovskem rokenrolu in popularni glasbi. S soustvarjalci publikacije, v kateri so združeni lokalni avtorji in izvajalci popularne glasbe zadnjih desetletij v zgornji Vipavski dolini, bodo odmevale raznolike zgodbe, ki so jih ustvarile generacije glasbenic in glasbenikov na Ajdovskem.

Dostopnost