Kontakt

Sla mtv kolaz

Muzejski torkov večer: Besedje za kmečka opravila in orodja na Goriškem

Objavljeno 29 feb 2024

Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša na ZRC SAZU je v letu 2023 izdal tretjo knjigo Slovenskega lingvističnega atlasa. V njem so za 417 vasi po celotnem slovenskem jezikovnem ozemlju zbrana poimenovanja iz pomenskega polja »kmetovanje«.

Gostja večera bo dr. Danila Zuljan Kumar iz ZRC SAZU, Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša, izr. prof. na Fakulteti za humanistiko Univerze v Novi Gorici in članica ekipe, ki pripravlja Slovenski lingvistični atlas. Predstavila bo poimenovanja za obdelovalne površine, kmečka opravila in orodja ter voz in njegove dele v različnih krajih po Goriškem.

Poimenovanja kažejo, kako smo goriški Slovenci že od nekdaj na zelo prepišnem območju, na katerem so se in se še križajo vplivi Srednje in Zahodne Evrope, Mediterana ter Balkanskega polotoka.

Slovenski lingvistični atlas

Na fotografiji je vol v Brdicah pri Kožbani, vprežen v solčador, leta 1958 (foto Karel Plestenjak, hrani GM)

Dostopnost