Kontakt

Tenso 650x350 01

MEDNARODNI SIMPOZIJ - Glasba in kultura v véliki vojni

Objavljeno 20 sep 2017

MEDNARODNI SIMPOZIJ - Glasba in kultura v véliki vojni

Petek, 22. september 2017
Grad Kromberk, Nova Gorica

10.00–12.30 v slovenskem jeziku

Mednarodni simpozij bo osvetlil obdobje štiri leta trajajočega vojaškega spopada, v katerem je na zasedenih ozemljih trpelo tudi civilno prebivalstvo. Glasba je slehernemu posamezniku za kratek čas odvrnila misli od bede vojnega vsakdanjika. Zvok koračnic je pospremil vojake na bojišča, stare ljudske in umetne pesmi so jih tolažile in vedrile v urah počitka. V zaledju fronte so, pod okriljem nacionalno zavednih društev in dobrodelnih organizacij, prirejali dobrodelne koncerte, tiskali pesmarice in poslušali promenadne koncerte poklicnih vojaških orkestrov, ki so jim s patriotičnimi koračnicami dvigovali moralo. Nastajale so nove skladbe za »vojni čas«, h katerim so se zatekali po upanje in tolažbo.

Raziskovalci s področja glasbe, literature, kulturne zgodovine in drugih humanističnih ved bodo v svojih prispevkih osvetlili glasbo ter kulturo na fronti in v njenem zaledju. Predstavili bodo tudi odmeve kulturne propagande ter se še posebej posvetili vlogi ustvarjalnosti ter poustvarjalnosti za ohranitev humanističnih vrednot.

SPORED:

Uvodni nagovori
Vladimir Peruničič, Goriški muzej
Pavla Jarc, Kulturni dom Nova Gorica
Veronika Brvar, umetniška vodja festivala

Igor Grdina, Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Ljubljana: Med aktivizmom in kontemplacijo

Alenka Bagarič, Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana: Glasbena topografija velike vojne na Slovenskem

Nataša Cigoj Krstulović, Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Ljubljana: Organizacijski, repertoarni in recepcijski vidiki dobrodelnih koncertov v Ljubljani med prvo vojno

Aleš Nagode, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta: Kantata Soči in v ruševinah svojega sveta izgubljeni asket

Svanibor Pettan, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta: Lessons from the later wars: looking back to music in World War I