Kontakt

Img 5001a

Judje na Goriškem

Objavljeno 15 sep 2017

Vabimo Vas na muzejski torkov večer

19. septembra 2017 ob 20. uri na Grad Kromberk

Odprtje razstave in predavanje JUDJE NA GORIŠKEM

Razstava Judje na Goriškem predstavlja kratko zgodovino Judov in judovske skupnosti v Gorici, njihovo vpetost v kulturno-gospodarski razvoj tega mesta, preganjanje in uničenje skupnosti med holokavstom, poskus njene obnove po drugi svetovni vojni in priključitev k Judovski skupnosti v Trstu leta 1969. Posebno poglavje je namenjeno nekdanjemu pokopališču goriške judovske skupnosti v Rožni Dolini pri Novi Gorici. Danes je to največje ohranjeno judovsko pokopališče na slovenskih tleh in obenem tudi een najpomembnejših ostankov judovske dediščine pri nas.

Predaval bo dr. Renato Podbersič, avtor razstave in znanstveni sodelavec na Študijskem centru za narodno spravo.

Judje

Pri razstavnem projektu sodelujejo:

Sinagoga