Kontakt

Img 5001a

Humanistika in digitalna humanistika

Objavljeno 16 maj 2018

Vabimo Vas na muzejski torkov večer

22. maja 2018 ob 20. uri na Grad Kromberk

Predstavitev: Humanistika in digitalna humanistika

Kako shraniti izsledke raziskav na področjih zgodovinopisja, da jih bo mogoče učinkovito analizirati in povezovati z drugimi zbirkami podatkov z računalniki, ki so povezani v omrežja? Kaj pomeni, da lahko računalnik samostojno razdeli Shakespearova dramska besedila med skupine, ki so podobne razdelitvi teh tekstov med komedije, tragedije, historije, “pozne igre” itn.? Kako se spreminja “branje” literature, ko postaja multimedijska in spletna? Kako ustrezno vključevati digitalne medije v humanistiko?

Predavanje izhaja iz trditve, da so novi mediji preželi današnji svet in kulturo, odgovor na ta izziv pa bo podan tudi v obliki novega interdisciplinarnega magistrskega študija Digitalna humanistika na Univerzi v Novi Gorici.

Aleš Vaupotič je doktor literarnih ved in magister videa in novih medijev. Zaposlen je kot dekan Fakultete za humanistiko na Univerzi v Novi Gorici.

Digitalna humanistika