Kontakt

70letskupinska

Goriški muzej praznuje: Že 70 let delimo z vami zgodovino

Objavljeno 5 sep 2022

Goriški muzej je ob 70-letnici bolj kot v preteklost zazrt v prihodnost, saj je njegovo delo usmerjeno predvsem v zadane projekte, ki segajo do leta 2025, ko bo Nova Gorica Evropska prestolnica kulture.

Direktor Vladimir Peruničič: »Med našimi poglavitnimi cilji ostajajo prepotrebna obnova Gradu Kromberk in Vile Bartolomei v Solkanu, kjer je dokumentacija za izgradnjo novih restavratorskih delavnic in ureditev vrta že pripravljena, a brez podpore lokalne skupnosti so ti projekti, za katere si bo muzej še naprej prizadeval, težko izvedljivi.«

Po prenovljenem Muzeju na meji z e-kolesom

Goriški muzej je vpet v EPK GO 2025, saj bo Muzej na meji, ki združuje štiri muzejske zbirke ob slovensko-italijanski meji (Muzejsko zbirko Kolodvor, Vojaški stražarski stolp v Vrtojbi, Muzejsko zbirko Miren in Muzejsko zbirko Pristava), eden od adutov. V prihodnjih dveh letih bo deležen nadgradnje in prenove, saj se obeta temeljita preureditev stražarskega stolpa, ki je najmanjši muzej v Sloveniji, z okolico, na novo bo postavljena tudi muzejska zbirka na mirenskem pokopališču.

Glede na to, da bodo vse štiri lokacije povezane s kolesarskimi potmi, bomo obiskovalcem pred Kolodvorom na Trgu Evrope omogočili izposojo e-koles, s katerimi se bodo lahko odpravili po Muzeju na meji, ki bo predstavljen tudi v novi publikaciji.

Plakat 70 let Osvežimo si spomine

Na 70-letnico so v poletnih mesecih po nekaterih okoliških občinah mimoidoče opominjali plakati »Osvežite si spomine v Goriškem muzeju« . Stalne zbirke in razstave si bo tudi letos mogoče brezplačno ogledati 15. septembra, ko ob dnevu Goriškega muzeja pripravljamo dan odprtih vrat z brezplačnimi vodstvi.

Jubilejno leto bomo med drugim na Gradu Kromberk obeležili z odprtjem pregledne trojezične arheološke razstave, ki bo prikazala življenje v 1. tisočletju pr. n. št. na območju, ki ga muzej pokriva s svojim delovanjem.

Goriški muzej, 70 let

Med enajstimi muzejskimi zbirkami je tudi stalna zbirka grafik Zorana Mušiča na Gradu Dobrovo, ki do nadaljnjega ni na ogled, saj grad po zunanji obnovi sedaj čaka še na vzdrževalna dela v notranjosti prostorov. Strokovnjaki za likovno umetnost so z željo po prenovi stalne zbirke grafičnih del, ki bi ustrezala najvišjim muzejskim standardom, Mušičeve grafike pregledali in izvedli nujno potrebne konservatorsko-restavratorske postopke. V septembru bo kontinuirano delo na 134 grafikah zaključeno.

V začetku decembra bo Goriški muzej gostil konservatorje-restavratorje iz vse Slovenije, saj bo v sodelovanju s Skupnostjo muzejev Slovenije in Društvom restavratorjev Slovenije organiziral tradicionalno prednovoletno Strokovno srečanje Nade Sedlar, kjer bodo predstavljene konservatorsko-restavratorske tematike iz širšega goriškega prostora.

Kolektiv GM na Trinkovem grobu 1982Kolektiv Goriškega muzeja leta 1982 na Trinkovem grobu na Tarčmunu

Goriški muzej je bil z odločbo Okrajnega ljudskega odbora Gorica ustanovljen 5. septembra 1952 z imenom Okrajni muzej in sedežem v solkanski osnovni šoli, dve leti zatem pa so ga prenesli na Grad Kromberk. V začetnem obdobju mu je bil priključen tudi Tolminski muzej s svojimi zbirkami, kasneje pa se je dejavnost Goriškega muzeja razširila na zgornjo Vipavsko dolino, Brda in Kras. Danes kot pokrajinska ustanova deluje na območju enajstih občin.

60-letnico smo praznovali z vselitvijo v novo stavbo uprave in kustodiata v Solkanu v okviru Vile Bartolomei.

Dostopnost