Kontakt

Pinkotomazic

Glasbe sveta: Tržaški partizanski pevski zbor Pinko Tomažič

Objavljeno 31 avg 2017

5. septembra, se ponovno vračamo v vrt gradu Kromberk s Tržaškim partizanskim pevskim zborom "Pinko Tomažič", kjer bodo koncertirali v spremljavi glasbene skupine.

Pinko Tomažič

Tržaški partizanski pevski zbor Pinko Tomažič je bil ustanovljen leta 1972 v Bazovici pri Trstu (Italija) na pobudo bivših partizanov. Glavno poslanstvo zbora je prenašanje izročila NOB in odporniškega gibanja, ohranitev partizanske pesmi ter posredovanje idealov miru, bratstva in enakopravnosti med narodi.

Glavno poslanstvo zbora je prenašanje izročila NOB in odporniškega gibanja, ohranitev partizanske pesmi ter posredovanje idealov miru, bratstva in enakopravnosti med narodi. Prvi dirigent in hkrati tudi eden od ustanoviteljev zbora je bil Oskar Kjuder, ki je zbor vodil in predstavljal celih 25 let. Za njim je to vlogo prevzela Pia Cah, ki zbor vodi še danes. V vseh letih delovanja je zbor imel že skoraj 1000 nastopov.