Kontakt

Img 5001a

Fotografski motivi na vzhodnoazijskih razglednicah na začetku 20. stoletja

Objavljeno 2 jun 2022

Vabimo Vas na muzejski torkov večer

7. junija 2022 ob 19. uri na Grad Kromberk

Predavanje: Fotografski motivi na vzhodnoazijskih razglednicah na začetku 20. stoletja

Starih vzhodnoazijskih razglednic, tudi tistih, ki so ohranjene v današnji Sloveniji, je največ s konca 19. in prvih desetletij 20. stoletja — obdobja, ko so hitro napredovale tiskarske in fotografske tehnike ter se razvijali različni mediji sporočanja. Že v zgodnjih letih razvoja fotografije so se oblikovali trije klasični motivi: topografija, običaji in portreti. V okviru projekta “Vzhodnoazijske zbirke v Sloveniji” je nastala monografija “Podobe iz daljnih dežel”.

Maja Veselič je sinologinja in antropologinja, zaposlena kot docentka na Oddelku za azijske študije Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.

Chikako Shigemori Bučar je jezikoslovka in zaposlena kot izredna profesorica za japonologijo na Oddelku za azijske študije Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.

The Port of Kobe

Muzejski torkovi večeri se vračajo v septembru.

Dostopnost