Kontakt

Ostale publikacije

Zašepetana skrivnost. Muzejska pravljica

Zašepetana skrivnost. Muzejska pravljica

Petra Kavčič, Teja Gerbec, ilustracije Karin Berce

Izdal Goriški muzej, 2020

Jezik: slovenščina

Cena: 5 EUR

Pravljica je osnovana na resničnih dogodkih.

V vasici Dolnje Cerovo v Goriških brdih je nekdo pred približno 500 leti skril mošnjo s srebrniki. Skril jo je med kamne zidu kamnite hiše ... in nihče ni nikoli več prišel ponjo.

Detektiva Vili in Nikoleta na Gradu Kromberk

Detektiva Vili in Nikoleta na Gradu Kromberk

ur. David Kožuh, ilustracije Nataša Gregorič

Izdal Goriški muzej, 2019

Jezik: slovenščina

Cena: 5 EUR

Pričujoča poučna ustvarjalna zgodba je namenjena otrokom, starejšim od 6 let. Z njo otroci sami ali v družbi staršev/skrbnikov raziščejo bogato stalno zbirko na Gradu Kromberk. Kar devetnajst nalog jih bo popeljalo po celotni zbirki, ob tem pa se bodo lahko naučili tudi nekaj osnov umetnostne zgodovine. Umetniki so predstavljeni s krajšimi življenjepisi, likovne tehnike in motive pa bodo spoznavali z reševanjem nalog. Raziskovanje umetnosti je lahko poučno, naj bo s pomočjo te knjižice tudi igrivo in ustvarjalno!

Bitka za partizansko Trnovo

Bitka za partizansko Trnovo (19. - 21. 1. 1945) - Ob 75 - letnici bitke

Jože Šušmelj, Davor Kernel

Izdal Goriški muzej, 2020

Jezik: slovenščina

Publikacija je brezplačna.

002 Begunci Naslovnica Zbornik 1

Zbornik: Begunci. Slovenski begunci s soške fronte

ur. Marko Klavora, Ines Beguš

Izdal Goriški muzej, 2016

Jezik: slovenščina, povzetek v angleščini

Cena: 12 EUR

Cena zbornika in dokumentarne fotomonografije: 20 EUR

001 Kernel  Razširjenost Uporabe Kamna  2016 Izrez

Razširjenost uporabe različnih vrst kamna v arhitekturi mesta Sežana

Davor Kernel

Izdal Goriški muzej, 2016

Jezik: slovenščina

Cena: 10 EUR

003 Begunci Naslovnica Fotomonografij Ab

Dokumentarna fotomonografija: Begunci. Slovenski begunci s soške fronte

ur. Marko Klavora, Ana Hawlina

Izdal Goriški muzej, 2015

Jezik: slovenščina

Cena: 12 EUR

Cena zbornika in dokumentarne fotomonografije: 20 EUR

004 Kožuh Brecelj  Vodnik  Višina 21 Cm

Goriški muzej. Kratek vodnik

ur. David Kožuh, Matjaž Brecelj

Izdal Goriški muzej, 2015

Jezik: slovenščina

Publikacija je brezplačna.

Gm Vodnik Eng

Goriški muzej. A short guide

ur. David Kožuh, Matjaž Brecelj

Izdal Goriški muzej, 2015

Jezik: angleščina

Publikacija je brezplačna.

Gm Vodnik Ita

Goriški muzej. Guida breve

ur. David Kožuh, Matjaž Brecelj

Izdal Goriški muzej, 2015

Jezik: italijanščina

Publikacija je brezplačna.

005 Osimo In Goriška

Osimo in Goriška

ur. Andrej Malnič, Jože Šušmelj, Tomaž Vuga

Izdal Goriški muzej, 2010

Jezik: slovenščina

Cena: 10 EUR

006 Cvetko Vidmar  Zadnja Tuja Vojaška Okupacija Slovenskega Ozemlja

Zadnja tuja vojaška okupacija slovenskega ozemlja. Oris Zavezniške vojaške uprave v Slovenskem primorju: (od 12. junija 1945 do 15. septembra 1947)

Cvetko Vidmar

Izdal Goriški muzej, 2009

Jezik: slovenščina

Cena: 15 EUR

007 Njim Vsem Pripada Slava

Njim vsem pripada slava. Osamosvojitveno dogajanje: Ajdovščina, Idrija, Nova Gorica, Tolmin: zbornik 1991

ur. Stanislav Bačar

Izdal Goriški muzej, 2009

Jezik: slovenščina

Cena: razprodano

Brestje in Kojsko

Brestje in Kojsko. Upravni in kulturni center Brd do 1945

Tanja Gomiršek, ur. Danila Zuljan Kumar

Izdal Goriški muzej, 2009

Jezik: slovenščina

Cena: razprodano

008 Dr. Jože Vilfan (1908 1979), Partizan, Politik In Diplomat

Dr. Joža Vilfan (1908-1979), partizan, politik in diplomat. Gradivo z zgodovinskega posveta ob stoletnici rojstva, Dvorec Vogrsko, 27. september 2008

ur. Petra Kolenc

Izdal Goriški muzej, 2009

Jezik: slovenščina

Cena: 3 EUR

009 Zmaga V Skupnem Boju Nad Naci Fašizmom

Mihajlo, obveščevalec in diverzant IX. korpusa. Zmaga v skupnem boju nad naci-fašizmom

Ciril Zupanc

Izdal Goriški muzej, 2007

Jezik: slovenščina

Cena: 3 EUR

010 Glass And Ceramics Conservation 2007

Glass and ceramics conservation

ur. Lisa Pilosi

Izdal Goriški muzej, 2007

Jezik: angleščina

Cena: 20 EUR

011 Barok Na Goriškem  Il Barocco Nel Goriziano

Barok na Goriškem. Il barocco nel Goriziano

ur. Ferdinand Šerbelj

Izdala Goriški muzej in Narodna galerija, 2006

Jezik: slovenščina, povzetki v italijanščini

Cena: 30 EUR

012 Vojko Pavlin  Goriško Gospostvo Ob Prehodu Pod Habsburžane

Goriško gospostvo ob prehodu pod Habsburžane na osnovi urbarja iz leta 1507

Vojko Pavlin

Izdal Goriški muzej, 2006

Jezik: slovenščina

Cena: 10 EUR

013 Branko Marušič  Pregled Politične Zgodovine Slovencev Na Goriškem 1848 1899

Pregled politične zgodovine Slovencev na Goriškem: 1848–1899

Branko Marušič

Izdal Goriški muzej, 2005

Jezik: slovenščina

Cena: 10 EUR

014 Darja Skrt  Gibljive Slike Z Rastave

Gibljive slike z razstave. K filmsko-teoretsko in muzeološko osmišljeni rabi avdiovizualnih medijev od dokumentarnega filma do multimonitorske instalacije v muzejih v Sloveniji

Darja Skrt

Izdal Goriški muzej, 2004

Jezik: slovenščina

Cena: 8 EUR

015 Slavica Plahuta  Slovenski In Črnogorski Interniranci In Narodnoosvobodilni Boj Na Goriškem

Slovenski in črnogorski interniranci in narodnoosvobodilni boj na Goriškem (jeseni 1943 in pozimi 1944)

Slavica Plahuta

Izdal Goriški muzej, 2004

Jezik: slovenščina

Cena: 10 EUR

016 Slavica Plauta  Jedi Na Goriškem 2

Jedi na Goriškem 2

ur. Slavica Plahuta

Izdal Goriški muzej, 2003

Jezik: slovenščina

Cena: 10 EUR

017 Peter Štih  Srednjeveške Goriške študije

Srednjeveške goriške študije. Prispevki za zgodovino Gorice, Goriške in goriških grofov

Peter Štih

Izdal Goriški muzej, 2002

Jezik: slovenščina, povzetka v italijanščini in nemščini

Cena: 10 EUR

018 Janez Hofler  Gradivo Za Historično Topografijo Predjožefinskih župnij Na Slovenskem

Gradivo za historično topografijo predjožefinskih župnij na Slovenskem. Primorska: Oglejski patriarhat, Goriška nadškofija, Tržaška škofija

Janez Hofler

Izdal Goriški muzej, 2001

Jezik: slovenščina, povzetek v italijanščini

Cena: 10 EUR

019 Robert Peskar  Gotska Arhitektura Na Goriškem, Stavbarske Delavnice (1460 1530)

Gotska arhitektura na Goriškem. Stavbarske delavnice (1460–1530)

Robert Peskar

Izdal Goriški muzej, 1999

Jezik: slovenščina, povzetka v italijanščini in nemščini

Cena: 10 EUR

020 Darja Skrt  Po Sledovih Reizma

Po sledovih reizma: od eksperimenta do znanosti v filmih Naška Križnarja

Darja Skrt

Izdal Goriški muzej, 1996

Jezik: slovenščina

Cena: 3 EUR

021 Ajdovščina  Castra

Ajdovščina – Castra

Nada Osmuk, Drago Svoljšak, Beatriče Žbona-Trkman

Izdal Goriški muzej, ZVKDS, 1996

Jezik: slovenščina

Cena: 2,50 EUR

022 Bambič 1905 1991

Milko Bambič: 1905–1991: življenje in delo

Marko Vuk, Valentina Verani

Izdal Goriški muzej, 1992

Jezik: slovenščina, povzetek v italijanščini

Cena: razprodano