Contatti

Vv%20avla

Vila Vipolže od prve omembe do danes

La pagina è soltanto in lingua slovena.

Goriški muzej je avlo vile ob odprtju obogatil z razstavo o zgodovini dvorca z naslovom Vila Vipolže od prve omembe do danes. Razstavljene makete pričajo o razvoju renesančne vile, ki je svoj končni videz dobila po številnih prezidavah v baroku ter konec 19. in začetek 20. stoletja. Vila Vipolže je bila prvotno lovski dvorec Goriških grofov in beleži bogato preteklost. O njej nas zlasti od 15. stoletja naprej, ko so njeni lastniki postali grofje Della Torre seznanijo razstavni panoji. Prvotno lovski dvorec goriških grofov je, kot je razvidno iz razstavljene kopije dokumenta, 14. aprila 1460 kupil Febo della Torre. Družina je v Vipolžah občasno bivala in dala poslopju največji sijaj. Ena najbolj znanih osebnosti je bil Rajmund VI., ki ga je Rudolf II. Habsburški tako cenil, da ga je med leti 1590 in 1593 postavil za habsburškega poslanika na beneškem dvoru, leta 1597 pa za poslanika pri Svetem sedežu.

Manj sreče je imela vila v 19. in 20. stoletju. Po požaru leta 1800 jo je družina della Torre prodala družini Attems, ki je stavbo uporabljala izključno za hranjenje pridelkov, zlasti vina, ki je bilo glavna dajatev kolonskih družin. V začetku 20. stoletja je dvorec in pripadajoče posestvo kupil grof Rudolf Erard Anton baron Teuffenbach, ki pa stare stavbe ni obnavljal, ampak si je raje zgradil novo vilo. Baron je imel bogato knjižnico, ki je deloma na ogled. Od 60-ih let 20. stoletja dalje je bilo vse več prizadevanj za obnovo in revitalizacijo propadajoče stavbe, ki se je uspešno zaključila z odprtjem leta 2013.

Razstava se nahaja v Vili Vipolže.

Vila Vipolže
Vipolže 29, 5212 Dobrovo
Tel: (08) 20 55 420
E-mail: info@vilavipolze.eu

Aktualni urnik preverite na: www.vilavipolze.eu

Zimski urnik
Četrtek–nedelja: 9.00–12.00 in 13.00–16.00

Poletni urnik
Torek-petek: 9.00–12.00 in 13.00–17.00
Sobota, nedelja in prazniki: 10.00–13.00 in 14.00–18.00

Zimski urnik velja od 28. 10. do 31. 3.
Poletni urnik velja od 24. 3. do 27. 10.

Dostopnost