IMG_3370b-002.jpgIMG_5001a-002.jpgsolkan.jpg

Goriški muzej je pokrajinski splošni muzej. S svojim delovanjem pokriva območje historične Goriške oziroma tisti njen del, ki je danes v Sloveniji. V muzeju, ki upravlja številne zbirke, so zastopane vse muzejske stroke. Ustanovljen je bil leta 1952, od leta 1954 ima prostore na Gradu Kromberk, ki so danes namenjeni razstavam, od leta 2012 ima nov sedež v sklopu Vile Bartolomei v Solkanu.

Grad Kromberk

Dvorec, ki je po zasnovi renesančen, stoji ob severnem robu Vipavske doline, ob cesti, ki se vzpenja na Trnovsko planoto. Sestavlja ga osrednje poslopje skoraj kvadratnega tlorisa s štirimi enakovrednimi pročelji in vogalnimi stolpi. Grof Ivan Marija Coronini von Cronberg je dal zgraditi dvorec na začetku 17. stoletja, na mestu, kjer je v 13. stoletju morda stal manjši neutrjen srednjeveški dvor. Med prvo svetovno vojno je bil močno poškodovan, grof Viljem Coronini je dal med obnovo po vojni zgraditi še drugo nadstropje. Tudi med drugo svetovno vojno je bil dvorec delno porušen in kasneje obnovljen. V notranjosti so na ogled raznovrstne razstave. V veži v pritličju je lapidarij, v prvem nadstropju pa tri zbirke: Galerija starejše likovne umetnosti, kulturnozgodovinska zbirka ter Galerija primorskih likovnih umetnikov 20. stoletja in poročna dvorana. Drugo nadstropje je namenjeno občasnim razstavam.

_______________________________________________

 

Po uspešni in izredno odmevni razstavi Staroverstvo in staroverci, etnološka zbirka Pavla Medveščka, ki smo jo v Goriškem muzeju na gradu Kromberk pripravili leta 2014 (razstavljenih je bilo 257 predmetov), smo sedaj pripravili njeno nadaljevanje. Vedenje in tudi zanimanje za staroverstvo in staroverce kot celosten sistem, ki se je udejanjil in opredmetil v vseh vidikih bivanja naših prednikov, se je v zadnjih treh letih, odkar je Pavel Medvešček kot pričevalec javnosti razkril skrivnosti stare vere, izredno povečalo. Zlasti seveda s knjigo Iz nevidne strani neba,ki je pri Inštitutu za arheologijo ZRC SAZU izšla konec lanskega leta, in ki na skoraj 600 straneh razkriva staro vero skozi besede zadnjih še živečih starovercev iz Posočja, kot so jo povedali zapisovalcu Medveščku.»Za vse to nam gradivo ponuja kulturne kode, ki nam odpirajo povsem nove vidike razumevanja naše civilizacije,« je v uvod knjige veličastno zapisal njen urednik dddr. Andrej Pleterski.

več...

 

 

 

Grad Kromberk

Grajska cesta 1

5000 Nova Gorica

tel. 053331140

   
               

Sedež muzeja

Pod vinogradi 8

5250 Solkan

tel.053359811