IMG_3370b-002.jpgIMG_5001a-002.jpgsolkan.jpg

Goriški muzej je pokrajinski splošni muzej. S svojim delovanjem pokriva območje historične Goriške oziroma tisti njen del, ki je danes v Sloveniji. V muzeju, ki upravlja številne zbirke, so zastopane vse muzejske stroke. Ustanovljen je bil leta 1952, od leta 1954 ima prostore na Gradu Kromberk, ki so danes namenjeni razstavam, od leta 2012 ima nov sedež v sklopu Vile Bartolomei v Solkanu.

Grad Kromberk

Dvorec, ki je po zasnovi renesančen, stoji ob severnem robu Vipavske doline, ob cesti, ki se vzpenja na Trnovsko planoto. Sestavlja ga osrednje poslopje skoraj kvadratnega tlorisa s štirimi enakovrednimi pročelji in vogalnimi stolpi. Grof Ivan Marija Coronini von Cronberg je dal zgraditi dvorec na začetku 17. stoletja, na mestu, kjer je v 13. stoletju morda stal manjši neutrjen srednjeveški dvor. Med prvo svetovno vojno je bil močno poškodovan, grof Viljem Coronini je dal med obnovo po vojni zgraditi še drugo nadstropje. Tudi med drugo svetovno vojno je bil dvorec delno porušen in kasneje obnovljen. V notranjosti so na ogled raznovrstne razstave. V veži v pritličju je lapidarij, v prvem nadstropju pa tri zbirke: Galerija starejše likovne umetnosti, kulturnozgodovinska zbirka ter Galerija primorskih likovnih umetnikov 20. stoletja in poročna dvorana. Drugo nadstropje je namenjeno občasnim razstavam.

__________________________________________________________

Vabimo na razstavo 

V Goriškem muzeju smo 29. 9. 2015 odprli razstavo INDUSTRIJSKA DEDIŠČINA NA GORIŠKEM, s katero smo se pridružili letošnjim Dnevom evropske kulturne dediščine (DEKD), ki so si za podtemo določili prav industrijsko in tehniško dediščino. Kustosinja razstave je Inga Miklavčič Brezigar, ki s pričujočim projektom zaključuje svojo dolgoletno strokovno pot v Goriškem muzeju, to je njena zadnja razstava pred odhodom v pokoj.

 

Več o razstavi.....

 

 

Grad Kromberk

Grajska cesta 1

5000 Nova Gorica

tel. 053331140

   
               

Sedež muzeja

Pod vinogradi 8

5250 Solkan

tel.053359811