Kontakt

Adsanctoscover

Ad sanctos. Arheološke raziskave v cerkvi sv. Lenarta v Dolnjem Cerovem

Na Gradu Dobrovo je na ogled arheološka razstava z naslovom Ad sanctos. Arheološke raziskave v cerkvi sv. Lenarta v Dolnjem Cerovem.

Arheološke raziskave so v cerkvi potekale v letu 2014 in 2016. Leta 2016 je izkopavanja in druge spremne raziskave vodil Center za preventivno arheologijo ZVKDS, pri projektu pa sta sodelovala tudi Goriški muzej in Accademia Jaufré Rudel iz Gradiške. Med raziskavami so bile odkrite različne starejše arhitekturne ostaline cerkve in del pokopališča iz časa med okvirno 11. in 15. oz. še začetkom 16. st.

Arheološke raziskave so omogočile vpogled v doslej slabo znano obdobje v Brdih in dodale delček k poznavanju nekdanjega življenja. Na razstavi so na kratko orisana Brda v srednjem veku, v času, ko so sodila pod Sveto rimsko cesarstvo in ko je bila cerkev tista institucija, ki je urejala vse segmente življenja vernikov. Posebna pozornost je namenjena poglavju o smrti v srednjem veku, nekdanji ureditvi pokopališč in načinu pokopa. Način, kakor so bili pokopani v Dolnjem Cerovem, je sicer prisoten v tedanjem zahodnem krščanskem svetu, vendar ga doslej na slovenskih najdiščih še nismo prepoznali.

Na razstavi je na ogled tudi zakladna najdba 93 srebrnikov, ki so bili pred leti odkriti pri rušenju starejše hiše v Dolnjem Cerovem. Mošnja s srebrniki je bila skrita pod okno po letu 1518.

Razstava je v slovenskem, angleškem in italijanskem jeziku, vsebine so pripravljene multimedijsko. Razstava je nastala v sklopu Evropskega leta kulturne dediščine in v sodelovanju s Centrom za preventivno arheologijo ZVKDS.

Lokacija: Grad Dobrovo

Od: 15 jun 2018
Do: 15 jun 2019